images/slideshow/aito.jpgimages/slideshow/paattaja.jpgimages/slideshow/tekija.jpg

Jaana Laitinen-Pesola

Uusi kansanedustaja 2015 - 2019

Jaana

LYHYESTI

Työni Tehyn puheenjohtajana (16 vuotta) teki minusta edunvalvojan. Nyt olen valmis käyttämään osaamistani ja verkostojani satakuntalaisten edunvalvonnan hyväksi.
Minulle keskeisiä teemoja ovat TYÖ, HYVINVOINTI ja ELINVOIMAINEN SATAKUNTA

TYÖ

 • talouskasvu tehdään työllä, talouden perusta on yritystoiminnassa ja sen elinvoimaisuudessa
 • tarvitsemme päätöksiä, joilla saadaan aikaiseksi lisää työpaikkoja
 • talouskriisi, rakennemuutos ja työttömyys luovat yleistä epävarmuutta työpaikoille
 • huomiota on kiinnitettävä työelämän muutostilanteisiin
 • koulutus ja taitojen ylläpito ovat parasta sosiaaliturvaa työtätekeville, osaaminen ja sen kehittäminen ovat silta työstä toiseen ei työttömyyteen
 • myös työelämän laadun kehittäminen on tärkeää, jotta jaksamme ja jatkamme työelämässä
 • työelämän tasa-arvokysymykset ovat oleellisia erityisesti naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi

Talouden kilpailukyvyn vahvistaminen on mahdollista työllisyyttä ja tuottavuutta/tuloksellisuutta parantamalla, luomalla yrittäjyydelle kannustavat olosuhteet ja kehittämällä osaamista.

HYVINVOINTI

 • talouden kilpailukyky ei yksin riitä, vaan kaikkien kansalaisten toimintakyvystä on huolehdittava
 • voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme palvelujen laadun ja tuottavuuden kehittämistä, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja kumppanuutta palvelujen tuottamisessa
 • painopiste ennaltaehkäisyyn ja terveyserojen kaventamiseen
 • asiakkaan valinnanvapauden mahdollistaminen
 • varmistettava henkilöstön korkeatasoinen osaaminen
 • rakennemuutosten (sekä sote- että kuntarakennemuutos) eteenpäin vieminen ja ratkaiseminen -> ei rahaa päällekkäisiin rakenteisiin ja ”hallintohimmeleihin” vaan palveluihin
 • turvallinen ja arvokas vanhuus

ELINVOIMAINEN SATAKUNTA

 • suurena haasteena satakuntalaisten edunajaminen
 • maakunnan saavutettavuus, tiet ja raideliikenne
 • maakunnan elinvoiman ja toimintakyvyn varmistaminen alueiden välisessä kilpailussa
 • Satakunnan mahdollisuudet; monipuolinen energiamaakunta, elintarvikemaakunta ja matkailumaakunta
 • maakunnan menestyksen perustana ovat osaaminen ja innovaatiot sekä niiden hyödyntäminen, uusiutuminen ja muutoskyky sekä maakunnan yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi